Tovább a
szülői oldalakra
Tovább a szakemberoldalakra
English pages

 

 

Fennvagyunk a FACEBOOK-on is!

 

 

HÍRLEVÉL

 

Tanfolyamunkon végzett, vagy a

DSZIT iránt érdeklődő szakemberek számára

- feliratkozás

 

Billenések

 

Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből

 

Szerkesztő: Szvatkó Anna

Kiadó: Oriold és Társai Kft

Kapható: Líra, Libri, Krasznár és Fiai, Oriold és Társai

 

 

Mi történik az érzékelési élményekkel, ha megfosztódnak a mozgásrészüktől? Hogyan segítenek magukon a gyerekek, hogy minden káros civilizációs befolyás dacára megszervezzék saját magukat, még akkor is, ha ez megnehezíti a mindennapokat önmaguk és a környezet számára egyaránt? Hol nyújtanak segédkezet mindebben a kapcsolatok, melyek, ha léteznek, örök érvényű lehetőséget biztosítanak a támaszkereső, felfedező, magabízó emberpalántának? Tudunk-e lényeges összefüggéseket találni egyes afrikai törzsek gyermeknevelési szokásai és a fejlett világban felnövő gyerekek pszichológiai hiánybetegségei között?

 

Nyugtalanító kérdések ezek. A társadalomtudományokban éppen úgy, mint a természettudományokban számtalan elképzelés született az utóbbi időkben, amely utakat és egyben megoldási kísérleteket kínál a válaszhoz. Ebben a kötetben a dinamikus szenzoros integrációs terápia (röviden DSZIT) szemszögéből látunk rá erre a problematikára. Megismerkedhetünk olyan gyerekeknek szóló mozgásterápiás eljárásokkal, amelyek pszichoterápiás kiindulásúak, játékra épülők, a gyerekek önálló és felelősségteljes döntésein alapulnak. A felelősség és az önállóság pedig a saját test értelmes működtetésében rejlik: egyedül felmászni, ugrani, pörögni, lendülni, billegni egy olyan térben, melyet a gravitáció általános érvényű szabálya ural, nem csekély feladat, de egyben öröm, mely magában hordja a felemelkedést, kibontakozást.

 

Ezt a kötetet elsősorban gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógytornászoknak, orvosoknak állítottuk össze, annak érdekében, hogy tudásukat bővítő és elmélyítő ismereteket nyújtsunk. Mindemellett célunk volt a gyermekségre, a gyermeki problémákra fogékony más szakemberek és az érdeklődő laikusok tájékoztatása, a szenzoros integrációs terápiák sajátos szemszögének megismertetése, és tágabb kontextusa fele orientálása. Hazánkban negyedszázados múltja van már ennek a szelíd, korai érzékszervi ingerlésen alapuló gyógymódnak, amely nemcsak ingereken, behatásokon alapul, hanem elsősorban valaki mással megosztható testi-lelki tapasztalaton, élményeken. A szerzők erről a tapasztalati körről számolnak be, ennek elméleti keretét vázolják fel, és egyben kirándulni invitálják az elszánt olvasót egy vadregényes, színes világba, mindnyájunk egyedi, és ebből felépített közös valóságába. A világunkba.

 

Tartalom:

 

ELŐSZÓ

 

1. A MOZGÁSOS PSZICHOTERÁPIÁK ELMÉLETI HÁTTERE

1.1. H. Pozsár Beáta – Rózsa Sándor: Szenzoros integráció a kulturális antropológia szemszögéből

1.2. Vermes Katalin: A „közös érzék” – Multimodalitás és interszubjektivitás filozófiai összefüggése

1.3. Campos Jiménez Anna: Szenzomotoros és kapcsolati élmények összefonódása a korai lelki fejlődésben

1.4. Kökönyei Gyöngyi: A korai szülő-gyermek kapcsolatban megjelenő biológiai és pszichológiai szabályozás szenzoros integrációs aspektusai

1.5. Varga Izabella: Az idői mintázódások jelentősége a dinamikus szenzoros integrációs terápiában

 

2. MOZGÁSOS PSZICHOTERÁPIÁK GYEREKEKNÉL

2.1. Jakobi Nóra: Ölbeli játékok

2.2. Szvatkó Anna: Játék a dinamikus szenzoros integrációs terápiában

2.3. Jarovinszkij Vera – Kiss Tibor Cece: Mozgás és tánc terápiás alkalmazása gyerekeknél

2.4. Varga Izabella: Hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiája – Ernst J. Kiphard és Jürgen Schindler gondolatai

 

3. A DINAMIKUS SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ÉS HELYE A PSZICHOTERÁPIÁK ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI TERÁPIÁK VILÁGÁBAN

3.1. Szvatkó Anna: A szenzoros integrációs terápiák története, hazai evolúciója

3.2. Arató Domonkos – Duzsné Víg Zsuzsanna: Nondirektivitás a dinamikus szenzoros integrációs terápiában

3.3. Arató Domonkos – Donauer Nándor – Szvatkó Anna: A diagnosztikus munka szemlélete és egyes elemei a dinamikus szenzoros integrációs terápiában

3.4. Szvatkó Anna: Egyes poszturális reflexek szerepe a kisiskolások viselkedéses és tanulási sajátosságaiban

3.5. Kunos Vera: Gurgula – Dinamikus szenzoros integrációs terápiás foglalkozások fogyatékossággal élő fiatal felnőttekkel

3.6. Kocsor Judit – Molnár Magda: „Apait-anyait beleadtunk” – Közös szülő-gyerek csoport a dinamikus szenzoros integrációs terápia keretei között

3.7. Bedő Ilona – Papp Tímea: A három kismalac iskolába készül – Nagycsoportos óvodások érésének elősegítése dinamikus szenzoros integrációs terápiás módszerrel

3.8. Bedő Ilona: Szellemvilágban – Egy örökbe fogadott gyermek terápiája a labirintusban

 

4. ÉLETÜNK, A HÉTKÖZNAPI

4.1. Jánó Annamária: Úszni a búzaboldogságban

4.2. Molnár Magda: Mintha világot csinálnék magamnak

4.3. Jánó Annamária – Ódorné Mátyássy Ágnes: „Léleknyitogató bolyongás”– A dinamikus szenzoros integrációs terápia szemlélete gyógypedagógusszemmel

4.4. Bedő Ilona – Papp Tímea: Fent és lent, fényben és sötétben – A fizikai környezet és a dinamikus szenzoros integrációs terápia kapcsolata

4.5. Molnár Magda: Út a sötétben

 

5. TAPASZTALATAINK TÚLMOZGÁSOS GYEREKEKKEL

5.1. Molnár Magda: Tartóhálót a semmibe – Az idegrendszer mintázódásának elősegítése a dinamikus szenzoros integrációs terápia során

5.2. Bedő Ilona: Ritmus – Az autista gyermekek szenzoros integrációs terápiájának lehetőségéről és a ritmus terápiás jelentőségéről

 

6. ESETVIGNETTÁK

6.1. Arató Domonkos: Születés az alagútban… – Egy öt és fél éves kisfiú játéka

6.2. Bedő Ilona: Piroska eltévedt, avagy Lili, hol vagy? – Egy nem beszélő kislány terápiája

6.3. Filep Hajnalka: A büdös sün – Egy nem beszélő kislány terápiája

6.4. Kunos Vera: Tarolás – Egy óvodás kisfiú játéka

6.5. Kunos Vera: Vadászat-gyűjtögetés – Egy nyolcéves kislány játéka

6.6. Molnár Magda: Dühből öröm: „düröm” – Egy óvodás kisfiú harca az elvárásokkal

6.7. Papp Tímea: Legény a talpán – Egy nyolcéves kisfiú terápiája

6.8. Zagyi Linda: Zuhanás a mélybe, repülés az égbe – Egy hatéves, magatartásproblámákkal küzdő gyermek játéka

 

KÉPMELLÉKLET

SZAKKIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE

A KÖTET SZERZŐI

 

Megjelent a Billenések c. könyv!

 

 

Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből - részletek

 

Kapható a könyvesboltokban, valamint a kiadónál - Oriold és Társai

 

IRODALOMJEGYZÉK

KÖNYVAJÁNLÓ

HASZNOS LINKEK

PUBLIKÁCIÓK

 

 

A DSZIT Műhely a

Lelki Egészségvédő Alapítvány része

 

 

Támogatóink